Zázraky přírody ožívají v Zoologické zahradě Jihlava

Zoo Jihlava

Zoologická zahrada je jedním z nejoblíbenějších míst pro výlety a zábavu celé rodiny. Zoo Jihlava není vyjímka a nabízí návštěvníkům širokou škálu zajímavostí a atrakcí. Kromě prohlídky různých druhů zvířat mohou návštěvníci navštívit například také expozice africké savany, delfinárium nebo plameňákárnu. Při procházce parkem se každý může nejen pobavit, ale také se dozvědět něco nového o životě a chování zvířat. Pokud se tedy rozhodnete strávit den v ZOO Jihlava, určitě to nebude nudné!

Historie zoo Jihlava

Zoo Jihlava, která se nachází na jižním okraji města, má bohatou historii sahající až do 50. let minulého století. Její vznik byl spjat s úsilím místních obyvatel o založení zoologické zahrady, která by nabídla zábavu i vzdělání pro celou rodinu.

První zvířata se do zoo dostala již v roce 1953, kdy sem byli dovezeni dva rysi a pár lasic. Postupně se chovné stádo rozrůstalo o další druhy jako například tuleně nebo opice. V roce 1981 byla dokonce vybudována nová expozice ryb a plazů, jejímž hlavním lákadlem jsou krokodýli.

V průběhu let prošla zoo několika rekonstrukcemi a modernizacemi, aby splnila stále rostoucí požadavky návštěvníků i kladené normy na chov zvířat. Dnes mohou návštěvníci obdivovat více než 70 druhů živočichů z celého světa, včetně vzácných exotických druhů jako jsou levharti nebo orangutani.

Jihlavská zoo také aktivně spolupracuje s dalšími zoologickými zahradami a organizacemi, aby se podařilo zachránit ohrožené druhy zvířat před vyhynutím. Zástupci zoo se také pravidelně účastní vzdělávacích akcí pro veřejnost a školy, kde upozorňují na důležitost ochrany biodiverzity naší planety.

Historie jihlavské zoo je neoddělitelně spjata s městem i jeho obyvateli, kteří ji od jejího vzniku aktivně podporovali a přispěli tak k tomu, aby se stala jedním z nejoblíbenějších cílů výletů v regionu.

Geografická poloha

Zoologická zahrada Jihlava se nachází ve středních Čechách v blízkosti okresního města Jihlava. Leží v kraji Vysočina, který je charakteristický svou hornatou krajinou a malebnými údolími, které jsou obklopeny lesy a loukami. Zahrada je situována na rozloze více než 20 hektarů a nabízí návštěvníkům přehlídku více než 150 druhů zvířat z celého světa. Díky své geografické poloze je Zoo Jihlava ideálním místem pro poznání různých koutů planety, bez nutnosti opustit území České republiky.

Architektura a design zoo

Architektura a design jsou klíčové prvky při vytváření zoologické zahrady, které mají významný dopad na pohodu zvířat i návštěvníků. Zoo Jihlava se pyšní moderním konceptem architektury, která koresponduje s prostředím a současně optimalizuje podmínky pro zdravý život zvířat. Jedním ze symbolů zoo je velkolepá expozice slonů, kterou charakterizují elegantní linie a přirozené materiály. Tento koncept se v celé zoo opakuje, například u pavilonu primátů nebo u domku pro dravce, kde architektura nabídne zvířatům bezpečné místo s možnostmi pro skrytí i aktivitu. Pro návštěvníky pak tvoří design zajímavé okruhy k procházce a oblíbeným místem jsou i terasy s panoramatickým výhledem na zvěřinec.

Druhy zvířat v zoo Jihlava

Zoo Jihlava se může pyšnit širokou paletou zvířat, která jsou zde chována. Mezi nejzajímavější patří například sloni africké savany, kteří si zde užívají prostoru téměř hektarového výběhu s několika jezírky a řekou. Milovníci opic jistě ocení rozsáhlé pavilony s hned několika druhy těchto inteligentních tvorů – od sympatických kapucínů až po orangutany s jejich pohybem plným elegance. Naproti tomu fanoušci hadů by neměli minout pavilon plný různých druhů jedovatých i nejedovatých hadů, mezi které patři například kobra indická či královský python. Zoo Jihlava má však nabídku pro každého - vedle již zmíněných zvířat najdeme tady také tygry ussurijské, berany domácí či okapi lesní.

Ochranářské programy a vzdělávání

V současné době je stále důležitější aktivně přemýšlet o ochraně naší planety a to včetně ochrany zvířat, kteří se již potýkají s mnohými hrozbami. Zoologické zahrady, jako například Zoo Jihlava, hrají v tomto smyslu klíčovou roli. Kromě toho, že umožňují širokému spektru návštěvníků osobní setkání se zvířaty a užívání si úchvatného světa fauny, jsou také místem vzdělávání a informování o ochranářských programech. Tyto programy pomáhají lidem pochopit důležitost zachování biodiverzity a ukazují, jak každý z nás může pomoci chránit ohrožené druhy zvířat i prostředí obecně. Navíc zoologické zahrady samy aktivně přispívají k ochraně ohrožených druhů skrze programy chovu a reintrodukce do volné přírody. Proto je vzdělávání skrze zoologické zahrady tak přínosné pro celou společnost a pro budoucnost naší planety.

Akce a programy pro návštěvníky

Zoo Jihlava nabízí pestrou škálu akcí a programů pro své návštěvníky. Pro děti jsou připraveny interaktivní workshopy, kde se mohou naučit více o zvířatech a jejich životě v přírodě. Pro dospělé jsou pak k dispozici speciální prohlídky s průvodcem, který návštěvníkům poskytne zajímavé informace o jednotlivých druzích zvířat a péči, kterou se jim dostává v zoo. Součástí akcí jsou i různé tematické dny, jako např. Den opiček nebo Den slonů, kdy se návštěvníci mohou dozvědět více o daném druhu zvířat a sledovat je během krmení či jiných aktivit. Pro ty nejodvážnější je pak možnost účasti na nočních prohlídkách, kdy se mohou podívát na zvířata za plného klidu a ticha zoo v pozdním večeru.

Význam zoo Jihlava pro ochranu druhů

Zoo Jihlava je jedním z nejvýznamnějších míst v České republice, kde se aktivně podporuje ochrana druhů. Díky chovu ohrožených zvířat a programům na jejich regeneraci, jsou zde zažitkové chovy řady druhů, které by jinak byly již vyhubeny. Zoo Jihlava je aktivní i v mezinárodním měřítku a spolupracuje s dalšími zoologickými zahradami a institucemi na celém světě. Je to místo, kde se mohou lidé setkat s různými druhy zvířat a nahlédnout do jejich přirozeného prostředí, což jim umožňuje lepší pochopení toho, jak jsou tato zvířata důležitá pro udržení ekologické rovnováhy. Celkově lze říci, že Zoo Jihlava má významnou roli při zachování a ochraně druhů ohrožených vyhynutím.

Spolupráce s dalšími zoologickými zahradami

Jedním z klíčových aspektů úspěšného provozu zoologické zahrady je spolupráce s dalšími obdobnými zařízeními. V této oblasti se Zoo Jihlava může pochlubit řadou úspěšných projektů a spoluprací, například s jinými českými i zahraničními zoologickými zahradami. Díky těmto spolupracím mohou návštěvníci zoo v Jihlavě vidět různé druhy živočichů, které by jinak nebyly k dispozici. Mezinárodní dohody o výměně jedinců umožňují zoo Jihlava také úspěšnou chovatelskou práci a genetickou diverzifikaci svých zvířat. Spolupráce s ostatními zoologickými zahradami tak představuje nedocenitelný přínos pro rozvoj a kvalitu služeb poskytovaných zoo v Jihlavě.

Zoo Jihlava je nejenom fascinujícím zpestřením volného času, ale i významným místem pro ochranu ohrožených druhů zvířat a vzdělávací centrum pro návštěvníky. Je důležité si uvědomit, že zachování přírodních ekosystémů a jejich obyvatel má klíčový vliv na udržení rovnováhy v naší planetě. Návštěva Zoo Jihlava tedy není jenom zábavou, ale také příležitostí k poznání a podpoře ochrany biodiverzity našeho světa.

Publikováno: 11. 10. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Petr Vandrbálek

Tagy: zoo jihlava | zoologická zahrada