rosný bod

Rosný Bod

Rozný bod: Teplota, při které se příroda rosní

Co je rosný bod? Rosný bod je teplota, při které se vzduch nasycuje vodní parou a dochází k jejímu kondenzaci na povrchu. Je to teplota, při které se vzduch ochlazuje natolik, že nedokáže udržet veškerou vodní páru ve formě plynu a část z ní se mění na kapalnou podobu. Rosný bod je tedy důležitým ukazatelem vlhkosti...