Zářící krása: Úplněk července 2021 oslní oblohu!

Úplněk Červenec 2021

Úplněk v červenci 2021 bude jedním z nejvýraznějších astronomických jevů tohoto měsíce. Astronomové očekávají, že se bude odehrávat ve dnech od 23. do 24. července a bude mít nádhernou oranžovou barvu. Úplněk je v tomto období zvláště zajímavý, protože současně probíhá také meteorický roj Delta Aquaridů, který by mohl poskytnout divákům spektakulární představení na noční obloze. Kvůli dobrým podmínkám pro pozorování se očekává, že tento úplněk bude jedním z nejpůsobivějších v poslední době.

Co je úplněk

Úplněk je astronomický termín, který označuje fázi Měsíce, kdy se nachází na opačné straně Země od Slunce a jeho osvícená část je tak plně viditelná z pozemského povrchu. V období úplňku je Měsíc nejjasnější a zdánlivě větší, což je způsobeno optickou iluzí. Úplňky mohou být součástí různých astronomických událostí, jako jsou například zatmění měsíce, které se odehrávají v pravidelných intervalech. V červenci 2021 se očekává úplněk přibližně kolem 24. července.

Význam úplňku v astronomii

Význam úplňku v astronomii spočívá v tom, že tento fenomén umožňuje astronomům a astrofyzikům pozorovat vesmírné objekty a jevy s větší přesností. Při úplňku má Měsíc největší zdánlivou velikost na obloze a poskytuje tak vynikající příležitosti k pozorování jeho povrchu a kráterů. Kromě toho jsou při úplňku snadněji viditelné i některé hvězdy, které jsou za běžného svitu Měsíce zakryté. Úplnky také hrají důležitou roli při studiu tvaru Země a její rotace kolem své osy. V astronomii se proto právem řadí mezi klíčové události, které pomáhají rozšiřovat naše poznání o vesmíru.

Úplněk v červenci 2021

V červenci 2021 nastane úplněk, což je astronomický jev, při kterém se Měsíc nachází na opačné straně Země než Slunce a je tak plně osvětlen slunečním zářením. Úplněk v červenci bude probíhat ve středu 24.7. a bude viditelný v celé Evropě a Asii. Tento úplněk se nazývá také jako "Úplné jahodové měsíce", protože v této době nastává sklizeň jahod v Severní Americe. Pokud máte možnost, určitě si tento krásný noční jev nechte ujít!

Astronomické jevy související s úplňkem v červenci 2021

V červenci 2021 bude v noci z 23. na 24. července viditelný úplněk, který je označován jako "Buck Moon" nebo také "Thunder Moon". Tento úplněk se vyskytuje v období, kdy jsou radiální linie Slunce a Měsíce kolmé na osu Země-Měsíc. Během tohoto astronomického jevu budou mít lidé možnost pozorovat jasnou a plnou měsíční kouli na temné obloze.

Tento úplněk se pojmenoval podle toho, že v tomto období se tradičně lovily jelena - tzv. Buck Hunt - kvůli jejich velmi silnému růstu rohu (bucks). Dalším jménem pro tento úplněk je Thunder Moon, protože v tuto dobu docházelo ke častým bouřkovým přeháňkám.

Pokud byste chtěli tento jev pozorovat, doporučuje se vyrazit s teleskopem na jedno z tmavších míst daleko od svítících světel měst. Bude také vhodné sledovat aktuální počasí, protože mraky mohou zamezit pozorování hvězd a mesíců.

Vliv úplňku na přírodu

Úplněk je v astronomii fenomén, který nastává tehdy, když je Měsíc na nebeské sféře přesně proti Slunci. Tento stav přináší nejen zajímavou podívanou na noční obloze, ale má také vliv na přírodu. V době úplňku se například množí některé druhy hmyzu a zvěř se stává častým nočním hostem v zahradách a parcích. Naopak některé rostliny nevydrží silné světlo Měsíce a může dojít k potlačení jejich kvetení či růstu. Přestože jsou úplňky tolikrát spojovány s romantikou a magií, mají svůj význam i pro život v přírodě.

Historické a kulturní významy úplňku

Úplněk je astronomický jev, který nás fascinuje i dnes a přitahuje pozornost lidí po celá staletí. Historicky měl úplněk velký význam pro různé kultury a civilizace, které ho často spojovaly s mnoha mytickými a mystickými vlastnostmi. V některých kulturách byl například úplněk považován za symbol plodnosti, zatímco jinde byl chápán jako symbol smrti.

V současné době se na úplněk nahlíží zejména jako na astronomický jev, kterým se zabývají astrofyzikové a astronomové. Dnes už víme, že na úplňkovou noc má mnoho vlivů i samotná Země, jako například gravitační síly, které ovlivňují mořské příboje nebo zemskou kůru.

Kulturní význam úplňku se ale stále projevuje i v moderním světě. Například mnoho festivalů po celém světě je spojeno s cyklem úplňku - nejznámější asi bude hinduistický festival Holi nebo thajský svátek plného měsíce Loy Krathong.

Zkrátka a dobře, úplněk je jedním z nejobdivovanějších astronomických jevů. Historicky i v současnosti má význam pro mnoho kultur a civilizací, a pro řadu lidí je to zároveň romantický moment, který si rádi užívají pod noční oblohou.

Zajímavosti o úplňku v červenci 2021

Úplněk v červenci 2021 se nazývá dubnový úplněk a připadá na 24. července. Tento úplněk bude mít zvláštní nádech, protože to bude první vysoce pozoruhodný úplněk po letním slunovratu. Dubnový úplněk je také známý jako "Sturgeon Moon" (úhoří měsíc) v anglofonních zemích, protože to bylo období, kdy se úhoři snadno lovili v Severní Americe. Podle astrologů tento úplněk přináší energii začátku a dokončení projektů, což znamená, že je nejlepší dovést své práce do konce a plánovat nové projekty pro blízkou budoucnost.

Závěrem lze konstatovat, že úplněk v červenci roku 2021 byl impozantním jevem nejen v astronomii, ale i pro běžné pozorovatele na obloze. Tento zářivý měsíc nás posunul blíže k poznání vesmíru a jeho tajemství. Zároveň nás naplnil pocitem úcty k přírodním jevům, které jsou součástí našeho světa. Věřme, že při dalších obdobách úplňků budeme moci opět pozorovat krásu a ohromující sílu těchto okamžiků.

Zdroje

V článku o úplňku v červenci 2021 by se mohlo zmínit o různých zdrojích informací a znalostí, které jsou třeba k porozumění tomuto jevu. Mezi hlavní zdroje patří astronomické knihy a publikace, online zdroje, jako jsou webové stránky a aplikace pro sledování nebeských objektů, stejně jako výuková videa a materiály. Dalším důležitým zdrojem mohou být observatoře, které nabízejí přímý pohled na úplněk prostřednictvím dalekohledů a dalšího vybavení. Kromě toho mohou lidé s náležitými dovednostmi a znalostmi poskytovat cenné informace a tipy pocházející ze svých pozorování úplňku. S přístupem ke správným zdrojům lze dosáhnout lepšího porozumění úplňku a jeho důležité role ve vesmíru.

Publikováno: 20. 10. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Petr Vandrbálek

Tagy: úplněk červenec 2021 | astronomie