larvy motýlů

Housenky

Zázraky přírody: Fascinující svět housenek odhalený

Housenky jsou fascinující tvorové, kteří podstupují ohromnou proměnu během svého života. Tito larvovití tvorové jsou prvním stádiem vývoje mnoha druhů motýlů a jejich důležitost v ekosystémech je nepopiratelná. Housenky mají velký vliv na biodiverzitu a jsou klíčovými prvky v potravních řetězcích. Navzdory tomu jsou...