Cena papouška ara ararauna: Kolik stojí tento ohromující pták?

Ara Ararauna Cena

Ara ararauna, známý také jako papoušek ara modrý, patří mezi největší a nejkrásnější druhy papoušků na světě. Jeho výrazné modré peří a charakteristická žlutá tvář mu dodávají jedinečný vzhled. Tento ohromující pták je oblíbeným chovancem mezi milovníky exotických zvířat. V tomto článku se podíváme na původ, rozšíření a cenu tohoto fascinujícího druhu papouška. Ara ararauna je velmi inteligentní a společenský pták, který si vyžaduje dostatek prostoru a stimulace. Je schopný naučit se mnoho slov a dokonce i melodii písničky. V přirozeném prostředí obývá tropické lesy Jižní Ameriky, zejména oblasti Amazonie a Pantanalu. Je to druh s velmi širokým rozšířením, které zahrnuje několik zemí v Latinské Americe. Ara ararauna je ceněn pro svou krásu a inteligenci, což ovlivňuje jeho cenu na trhu. Cena tohoto papouška se pohybuje od několika tisíc dolarů do desetitisíců dolarů za jednoho jedince. Faktory, které ovlivňují cenu ara ararauna, zahrnují věk, pohlaví, kondici a genetickou kvalitu jedince. Je důležité si uvědomit, že obchod s ara ararauna je regulován mezinárodními a národními právními předpisy. Prodej tohoto druhu papouška je často spojen s povolením a dokumentací potvrzující jeho legálnost. Potenciálním vlastníkům se doporučuje pečlivě zvážit svou schopnost poskytnout ptákovi vhodné prostředí a péči. Ara ararauna vyžaduje specializovanou stravu, dostatek prostoru pro létání a společnost dalších jedinců svého druhu. Je také důležité mít na paměti dlouhověkost tohoto papouška, který může žít více než 50 let.

Popis a charakteristika ara ararauna

Ara ararauna, známý také jako papoušek modrožlutý, je ohromující pták patřící do čeledi papouškovitých. Je to jeden z největších druhů papoušků na světě, dosahuje délky až 85 cm a váhy kolem 1 kg. Jeho výrazným znakem je modré peří na křídlech a ocasu, žlutá barva na hlavě a hruď a černé tečky po celém těle. Má silný zobák vhodný pro konzumaci ořechů a plodů. Ara ararauna je také velmi inteligentní a schopný napodobovat lidskou řeč. Je to společenský pták, který žije ve skupinách a vyžaduje dostatek prostoru pro pohyb.

Původ a rozšíření ara ararauna

Ara ararauna, známý také jako papoušek modrožlutý, je původem z tropických oblastí Jižní Ameriky. Jeho přirozeným prostředím jsou deštné pralesy a mangrovníky v zemích jako Brazílie, Bolívie, Peru a Paraguay. Tento ohromující pták se vyskytuje také v některých částech Střední Ameriky a Karibiku.

Papoušci ara ararauna mají tendenci žít ve velkých hejnech a být aktivními letci. Jsou to středně velcí ptáci s délkou těla kolem 85 cm a rozpětím křídel okolo 1 metru. Jejich peří je charakteristicky modré na hřbetě a křídlech, zatímco hlava, krk a spodina jsou žluté.

Tito papoušci jsou vyhledáváni pro svůj krásný vzhled a schopnost napodobovat lidskou řeč. To je jedním z důvodů, proč jsou mezi chovateli tak populární. Nicméně jejich přirozený habitat je ohrožen odlesňováním a nelegálním obchodem s exotickými ptáky.

Díky těmto faktorům je cena papouška ara ararauna na trhu poměrně vysoká. Na světových trzích se pohybuje v rozmezí 1000 až 5000 dolarů za jednoho jedince. Cena se může lišit podle pohlaví, věku, zdravotního stavu a také podle toho, zda je papoušek odchován v zajetí nebo je to volně žijící jedinec.

Je třeba si uvědomit, že legální obchod s ara ararauna je regulován mezinárodním dohovorem CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin). Prodej papoušků ara ararauna musí být prováděn s přihlédnutím k přísným pravidlům a povolením.

Potenciálním vlastníkům papouška ara ararauna doporučujeme pečlivě zvážit jejich schopnosti poskytnout vhodné prostředí pro tento druh ptáků. Ara ararauna vyžaduje prostornou klec, bohatou stravu a dostatek pohybu. Je také důležité hledat chovatele s dobrou pověstí a preferovat nákup od chovatelů, kteří se specializují na odchov papoušků v zajetí.

Vzhledem k tomu, že ara ararauna je ohrožený druh, je také důležité podporovat ochranu jejich přirozeného prostředí a boj proti nelegálnímu obchodu s těmito exotickými ptáky.

Cena papouška ara ararauna na trhu

Cena papouška ara ararauna na trhu se pohybuje v rozmezí od 5000 do 10000 dolarů. Tato cena zahrnuje náklady na chov, odborné poradenství a přepravu ptáka. Papoušci ara ararauna jsou považováni za vzácné a exotické druhy, což vysvětluje jejich vysokou cenu. Je třeba si uvědomit, že cena se může lišit v závislosti na regionu a kvalitě jedince. Potenciální kupující by měli být opatrní při nákupu papouška ara ararauna za velmi nízkou cenu, protože to může naznačovat nelegální obchod nebo špatné podmínky chovu. Je důležité vybrat renomovaného prodejce a zajistit, že pták pochází z legálního zdroje s potřebnými dokumenty.

Faktory ovlivňující cenu ara ararauna

Faktory ovlivňující cenu ara ararauna zahrnují několik důležitých aspektů. Prvním faktorem je vzácnost tohoto druhu papouška. Ara ararauna je chráněný druh, který podléhá mezinárodním dohodám a regulacím obchodu s ohroženými živočišnými druhy.

Dalším faktorem je obtížnost chovu ara ararauna v zajetí. Tito papoušci vyžadují specifické podmínky a péči, což zvyšuje jejich hodnotu na trhu. Jejich dlouhověkost (až 50 let) také přispívá k vyšší ceně, protože potenciální majitelé musí být připraveni poskytnout jim dlouhodobou péči.

Přirozené prostředí ara ararauna také hraje roli ve stanovení ceny. Papoušci odchycení v divočině mají často vyšší hodnotu než ti, kteří jsou odchováváni v zajetí. To je způsobeno tím, že odchycení jedinci jsou unikátní a mají geneticky bohatší zdroje.

Navíc, poptávka po těchto papoušcích má také vliv na jejich cenu. Ara ararauna je oblíbeným druhem mezi chovateli a milovníky exotických ptáků. Omezená nabídka a velká poptávka zvyšují jejich cenu na trhu.

Je důležité si uvědomit, že legální obchod s ara ararauna je povolen pouze za přísných podmínek a s dodržením mezinárodních dohod. Nelegální obchod s těmito papoušky je trestným činem a může mít vážné dopady na populaci tohoto druhu.

Potenciálním vlastníkům ara ararauna se doporučuje pečlivě zvážit všechny aspekty spojené s jejich péčí a pořizováním. Je nezbytné zajistit vhodné prostředí, kvalitní stravu a dostatek času pro interakci se ptákem. Důkladné informování o potřebách tohoto druhu je klíčové pro úspěšnou péči o něj.

Celkově lze říci, že cena papouška ara ararauna se pohybuje v rozmezí několika tisíc dolarů až desetitisíců dolarů, v závislosti na zmíněných faktorech. Je to investice do ohromujícího ptáka, který vyžaduje odpovídající péči a závazek.

Legální aspekty týkající se prodeje ara ararauna

Legální aspekty týkající se prodeje ara ararauna jsou významné a důležité. Ara ararauna je chráněný druh podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). To znamená, že prodej tohoto papouška je možný pouze za splnění určitých podmínek.

Prodej ara ararauna vyžaduje povolení od příslušných úřadů, které musí potvrdit legálnost původu ptáka. Je nutné mít doklady o tom, že papoušek byl chován v zajetí nebo pochází z legálního dovozu. Bez těchto dokumentů je prodej nelegální a může být postihován zákonem.

Dalším důležitým aspektem je ochrana přirozeného prostředí ara ararauna. Tito ptáci jsou endemickými druhy v některých oblastech Jižní Ameriky. Je proto důležité zajistit, aby jejich lov neohrozil přežití populace ve volné přírodě.

Potenciálním kupujícím se doporučuje provést důkladný průzkum a spolupracovat pouze s ověřenými a legálními prodejci. Je také vhodné zvážit možnost adopce papouška, který byl zabaven úřady nebo který potřebuje nový domov.

Je třeba si uvědomit, že cena papouška ara ararauna může být vyšší kvůli legálním požadavkům a nákladům spojeným s jeho chovem a přepravou. Nicméně, investice do legálního a etického nákupu je důležitá pro ochranu tohoto ohroženého druhu a zachování biodiverzity.

Doporučení pro potenciální vlastníky ara ararauna

Pokud uvažujete o pořízení papouška ara ararauna, je důležité zvážit několik doporučení. Za prvé, před koupí si důkladně prostudujte potřeby tohoto druhu ptáka. Ara ararauna je velký a aktivní pták, který vyžaduje dostatek prostoru a stimulace. Mějte na paměti, že tento druh papouška může žít i 50 let, takže se musíte připravit na dlouhodobou péči.

Dále je důležité najít důvěryhodného prodejce, který dodržuje všechny legální aspekty týkající se prodeje ara ararauna. Ptáci by neměli být chyceni v divoké přírodě a jejich prodej by měl být podporován ochranou druhů.

Před pořízením papouška si také promluvte s majiteli ara ararauna a získejte od nich informace o péči a chování tohoto druhu ptáka. Je dobré se naučit rozpoznat jejich signály a porozumět jejich potřebám.

Nakonec nezapomeňte zvážit finanční náklady spojené s vlastnictvím papouška ara ararauna. Kromě pořizovací ceny budete muset investovat do vhodného prostoru, kvalitní stravy a veterinární péče. Je také důležité mít na paměti, že ara ararauna je sociální pták a potřebuje dostatek interakce s lidmi.

Vlastnictví papouška ara ararauna je závazek na dlouhou dobu, ale pokud jste připraveni poskytnout jim vhodné životní podmínky a lásku, může to být ohromující zkušenost. Pamatujte však, že ochrana druhů je prioritou a vždy se ujistěte, že papoušek byl legálně získán.

Závěrem lze konstatovat, že cena papouška ara ararauna je poměrně vysoká a závisí na mnoha faktorech. Tento ohromující pták je vyhledávaným chovancem díky své kráse a inteligenci. Pochází z Jižní Ameriky a jeho přirozený životní prostor je ohrožen. Proto je důležité kupovat aru araraunu pouze od legálních prodejců, kteří se řídí příslušnými zákony. Potenciálním vlastníkům se doporučuje pečlivě zvážit svou schopnost poskytnout ptákovi vhodné prostředí a péči, neboť ara ararauna vyžaduje specifické podmínky pro svůj život. Je třeba si uvědomit, že pořizování tohoto exotického ptáka přináší i značnou finanční investici do jeho nákupu, vybavení klece a potravy. Vzhledem k tomu, že papoušek ara ararauna může žít více než 50 let, je to rozhodnutí na dlouhou dobu.

Publikováno: 14. 02. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Petr Vandrbálek

Tagy: ara ararauna cena | cena papouška ara ararauna